F. D. Roosevelt

1943. godina

U Casablanci je završena tajna 12-dnevna konferencija američkog predskednika F. D. Roosvelta i britanskoga predsjednika vlade W. Churchilla (Staljin je otkazao sudjelovanje). Složili su se da je prihvatljiva samo potpuna kapitulacija Italije, Japana i Njemačke.

O otvaranju druge fronte u Europi, koju je zahtjevao staljin, dogovorili su se da će se Saveznici u srpnju iskrcati na Siciliji, a tek najesen možda u južnoj Francuskoj. Nezadovoljni Staljin zamjerio im je da teret europskoga rata leži samo na Crvenoj armiji.