Rusko-japanski rat

Japan, Rusija, rat
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Official_history_of_the_Russian-Japanese_war;_a_vivid_panorama_of_land_and_naval_battles_(1904)_(14583853817).jpg

Rat između carske Rusije i Japanskog Carstva započeo je u veljači 1904., a trajao je do kolovoza 1905. godine.

Ratnim događanjima prethodile su aktivnosti Rusije koja je 1898. zauzela poluotok Liaodong i luku Port Arthur (Lüshun) na temelju ugovora s Kinom.

Japan je ranije tijekom 1895. već pokušao zauzeti spomenuti poluotok, ali zajednička intervencija Rusije, Njemačke i Francuske to je zaustavila. Interesima Rusije ovdje nije bio kraj i, očito osjetivši kako postoji povoljan trenutak, iskoristila je Boksački ustanak u Kini i 1901. krenula u okupaciju Mandžurije.

Tijekom vrhunca imperijalističke politike koja tada dominira u svijetu, Japan nalazi saveznika u Velikoj Britaniji. Dvije države potpisuju ugovor koji je uperen protiv Rusije. Japan koristi pruženu podršku i počinje pomno pripremati svoje aktivnosti u Mandžuriji i Koreji koje su istodobno područje ruskih interesa.

Japan želi zaustaviti ruske planove gradnje sibirske željeznice do Dalekog istoka i uspostavu luke na Pacifiku. Svi diplomatski odnosi s Rusijom prekinuti su početkom 1904., a 8. veljače iste godine bez najave Japan napada rusku flotu u Port Arthuru i nanosi joj teške gubitke. U tom trenutku oslabljena ruska flota blokirana je i Japanci su se nesmetano iskrcali pored Seula i stacionirali se s ostatkom vojske u Mandžuriji.

Luka Port Arthur zauzeta je 2. siječnja 1905. godine

Na kopnu Rusi isto tako doživljavaju teške poraze. Japanska vojska koja je brojčano manja, ali mnogo bolje organizirana, porazila je rusku vojsku na rijeci Yalu. Rusi se povlače do Shenyanga otkud u siječnju i veljači 1905. pokušavaju ofenzivu. Tijekom 10. ožujka 1905. kod Mukdena pretrpjeli su još jedan težak poraz.

Zadnja bitka u Rusko-japanskom ratu odvila se u tjesnacu Tsushima 27. i 28. svibnja 1905. Ruska flota je u potpunosti poražena, a sam događaj pokrenuo je revoluciju u Rusiji. Rusija je, uz posredovanje SAD-a, bila primorana u Portsmouthu 5. rujna 1905. potpisati mir s Japanom. Time je Japan dobio južni dio Sahalina i luku Port Arthur, a Koreja i Mandžurija postale su njegove buduće interesne sfere. 

Izvori:

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=53765

https://www.britannica.com/event/Russo-Japanese-War

Pročitajte još…