Španjolska

1923. godina

Generalni kapetan Katalonije, Miguel Primo de Rivera udarom ruši španjolsku vladu i (privolom kralja Alfonsa XIII.) uvodi vojničku diktaturu. Time je ukinuta ustavna monarhija iz 1918. godine.