Napoleon zauzeo Moskvu

1812. godina

Moskvu je zauzela francuska ekspedicijska vojska pod vodstvom Napoleona I. Ruski general Mihail I. G. Kutuzov naredio je da se prije toga Moskva isprazni.

Car se nije želio pokoriti Napoleonu, koji je zato spalio Moskvu. Na taj je način bila ugrožena opskrba njegove vojske koju tijekom povlačenja, osim zime sprečavaju i ruske jedinice.

Napoleon 19.10. odlazi u Pariz.