Oznaka: Imprijalizam

Europski imperijalizam – implikacije na današnji svijet

Kada pričamo o Dobu otkrića, često nam je prva pomisao na Kristofora Kolumba i otkriće novih kontinenata, prvenstveno Sjeverne i Južne...