Tehnološka revolucija u otkrivanju potresa

Potres
Foto: Pixabay

Istraživači na Islandu uspješno su iskoristili postojeće optičke kabele za procjenu seizmičke aktivnosti. Takvi kabeli položeni su ispod zemlje u državama širom svijeta kako bi pružali internetske i televizijske usluge. Tehnika se pokazala osjetljivom na podrhtavanje tla, ali još nije spremna za široku primjenu. Tako se pridružuju nizu najnovijih dostignuća u otkrivanju potresa, uključujući smartphone aplikacije i pristupačniji detekcijski hardver.

Kako radi?

Aktivnosti potresa obično prate seizmometri – pažljivo kalibrirani i skupi uređaji koji su postavljeni na osjetljive lokacije. Metoda koju je proveo istraživački tim kojeg je vodio dr. Philippe Jousett iz GFZ, njemačkog istraživačkog centra za geoznanosti, obuhvaća 15 km optičkih kabela koji su izvorno instalirani između dvije geotermalne elektrane na Islandu 1994. godine. Laserski impuls poslan kroz kabel bio je dovoljan da bi se utvrdilo je li bilo poremećaja cijelom dužinom. Zabilježili su impulse od lokalnog prometa, seizmičkih potresa, čak i pješaka.

Rano upozorenje o potresu

Instrument koji treba biti pričvršćen na svaki kabel kako bi se omogućilo praćenje seizmičkih aktivnosti je relativno skup, stoga istraživači rade na isplativijim metodama. Prema dr. Elizabeth Cochran, geofizičarki s US Geologicaj Surveya ovakva tehnologija može se primjeniti na sustav ranog upozorenja od potresa, nakon što se signal pročisti. Treba iskoristiti činjenicu kako postoji već na tisuće kilometara kabela koji su već smješteni u gradovima, ali isto tako treba naći i način za pouzdano tumačenje podataka.

Izvor: BBC