360ball – Sport u krugu

360ball je novi sport koji koristi principe i svojstva kruga za definiranje igre s loptom. Igrači koriste rekete za zakucavanje lopte u udubljeni disk koji se nalazi u sredini. Teren nema odvojene strane već se igrači kreću 360° oko diska. 360ball igraju dva igrača (pojedinačno) ili četiri igrača u parovima.