Prava zaposlenih u trenutnim okolnostima

rad, radnici
Pixabay

Obustava većine gospodarskih aktivnosti u vremenu širenja koronavirusa bila je nužna i njene posljedice će se tek naknadno vidjeti

Najvažnije je da se zaštiti zdravlje svih građana, posebno rizičnih skupina, i da borba sa širenjem zaraze bude uspješna.

Nije lijepo gledati kako je veliki niz tvrtki i obrta prisiljen staviti ključ u bravu do daljnjega jer se njihovo poslovanje prisilno zaustavilo. Potrebno je razumjeti poslodavce i shvatiti kako za njih u ovom trenutku nema prihoda, što direktno ostavlja posljedice na mogućnosti isplate plaće radnicima.

Vlada se uključila u rješavanje nastalih problema i pripremila paket od 63 mjere kojima će se pokušati sanirati šteta. Mjere su, po procjenama mnogih ekonomskih analitičara, “kozmetičke” i pod upitnikom je njihov konkretan učinak, ali sigurno znamo da neće biti jedine.

Nužnost poštivanja pravnih normi

Korisno je napomenuti kako Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, bezobzira na trenutnu situaciju, izričito zahtijeva na tome da je poslodavac dužan primjenjivati institute kojima se uređuju radni odnosi na način kako je to uređeno Zakonom o radu.

Svjedoci smo vala otkaza radnicima zbog trenutne situacije i bitno je reći kako se radnička prava itekako moraju poštivati. Poslodavci moraju imati potrebni stupanj odgovornosti, djelovati sukladno važećim pravnim normama te u području zaštite na radu prilagoditi se nastalim promjenama sukladno Uputi za poslodavce i radnike vezano uz nCoV bolesti (COVID-19) koju je izdala Služba za medicinu rada pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Prava radnika

Postoji veći broj situacija koje se zaposleniku mogu dogoditi na radnom mjestu pa ih je potrebno sve navesti. Situacije se mogu razlučiti u dvije kategorije: dobivanje pune plaće i dobivanje dijela plaće (izmijenjene plaće).

Kad se govori o plaći u punom iznosu, mora se reći da su to situacije u kojima se radi o zdravom radniku bez zdravstvenih poteškoća ili sumnji koje su povezane s koronavirusom. Radnik u tom slučaju dobiva puni iznos plaće kada po nalogu poslodavca preventivno ostaje kod kuće, kada mu je poslodavac odredio rad od kuće i kada mu je odlukom nadležnih tijela utvrđena karantena tj. samoizolacija te primjenjuje rad od kuće.

U ovoj kategoriji posebno treba istaknuti slučaj u kojem radnik odbije rad ili napusti mjesto rada zbog zdravstvene i životne ugroženosti.

Članak 95. Zakona o radu jasno kaže kako radnik ima pravo na naknadu plaće za taj period dok poslodavac ne provede potrebne propisane mjere zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Ova odredba Zakona o radu je sada vrlo aktualna i dobro je znati da je odgovarajuće uvjete za rad poslodavac dužan osigurati zbog zdravlja i zaštite radnika, ali sada i ostalih građana.

Druga kategorija u kojoj se dobiva samo dio plaće ili izmijenjena plaća odnosi se na tri slučaja.

U prvom se radi o situaciji kada je poslodavac zbog poslovnih razloga odredio prekid rada. Ovdje se opet treba osvrnuti na članak 95. Zakona o radu i po njemu je poslodavac dužan zaposleniku isplatiti naknadu plaće u visini prosječne plaće koja mu je isplaćena u zadnja tri mjeseca.

Druga situacija je vezana uz zdravog radnika kojemu je odlukom nadležnih tijela zbog opasnosti od koronavirusa utvrđena karantena tj. samoizolacija, ali zbog prirode posla ne može obavljati rad od kuće. U tom slučaju, najviši mjesečni iznos naknade plaće ne može za puno radno vrijeme prema izračunu iznositi više od 4.257,28 kuna.

Treća situacija odnosi se na bolesnog radnika tj. na onoga kojemu je potvrđena zaraza. Takav radnik ima pravo na naknadu od 70 posto plaće ili u cijelom iznosu ako je zaražen na poslu. Zarazu na poslu će se morati dokazati i pitanje je koliko će to biti moguće.

Za jednu kategoriju radnika i dalje nema konkretnih odluka te bi Vlada trebala njihova prava čim prije urediti posebnim propisima. Radi se o radnicima koji zbog djeteta i trenutnog prekida rada vrtića i škola moraju ostajati kod kuće, ali istodobno zbog prirode posla ne mogu raditi od kuće. Njihova jedina mogućnost je uzimanje bolovanja, ali pod uvjetom bolesti djeteta. Drugačije im trenutno, nažalost, ne može biti plaćeno odsustvo s posla.