Predizborna šutnja

– Što je predizborna šutnja?
– Onaj dan kada političari ne lažu!