Autonomni brodovi – budućnost pomorskog sektora

YouTube
Čeka se na prvu komercijalnu, autonomnu plovidbu

Brodovi će se koristiti senzorima i umjetnom inteligencijom da bi mogli ploviti bez posade i na taj način reducirali troškove, ali i postali sigurniji. Nakon zračnoga i cestovnog prometa red je na pomorskome da podigne stupanj autonomnosti. To je već sada pitanje vremena i samo se čeka na prvi komercijalni transport preko oceana. Potrebno je urediti propise i zakone koji bi to omogućili, pa sve više kompanija i vlada razmatraju moguće promjene. Postoje naznake da bi potpuno autonomni, komercijalni brodovi mogli zaploviti već do 2020.

Rolls-Royce je već početkom prošle godine pokazao svoj prvi komercijalni brod za prekooceanske plovidbe, dok američka vojska testira autonomni, ratni brod Sea Hunter.

Prednosti autonomnog broda

Razne su prednosti autonomnih brodova bez posade. Primjerice više se prostora može predvidjeti za teret ili proizvodnju. Nisu potrebne spavaće sobe, kuhinje, kupaonice i slično. Također kompanije nemaju više uobičajenih troškova vezanih za posadu. Osim povećanja kapaciteta tereta, još je jedna prednost to što je takav način plovidbe sigurniji. Naime prema podacima EU-a za više od 60% brodskih nesreća kriv je čovjek. Brodovima će se moći upravljati s kopna, ali isto tako pomoću svojih senzora, cloud-podrške i velike baze podataka autonomni će brodovi moći međusobno komunicirati i kretati se na otvorenome moru.

Rolls-Royce je napravio najveći iskorak po tom pitanju dosad. Godinama su radili na razvoju autonomnih plovila. Pokrenuli su projekt AAWA (Advanced Autonomous Waterborne Applications Initiative) koji se bavi proučavanjem i analiziranjem različitih znanstvenih područja vezanih za autonomne brodove. Kao dio tog projekta, Rolls Royce namjerava upotrebljavati centar na kopnu da bi pratio i kontrolirao flotu brodova širom svijeta. Surađuju i s Googleom po pitanju cloud-sustava i implementaciji inteligentnog sustava osvješćivanja.

Međunarodna pomorska organizacija (IMO) započela je raspravu još u lipnju prošle godine s namjerom omogućivanja komercijalne prekooceanske plovidbe autonomnih brodova. Međunarodna konvencija za sigurnost na moru (SOLAS) razmatra moguće promjene te će pokušati uskladiti pravila koja bi nakraju dozvoljavala plovidbu broda bez posade. Mnogi smatraju da odsustvom posade posljedice mogu biti puno ozbiljnije jer, ipak, nikoga nema u blizini u slučaju da nešto pođe po zlu. Tu se onda isto tako otvara niz pitanja za osiguravajuće kuće.

„Autonomni su brodovi budućnost pomorskog sektora“, kaže Mikael Makinen, predsjednik brodarskog sektora Rolls-Roycea. „Pametni brodovi revolucionarizirat će brodarski sektor, a prije svega njihov način gradnje i dizajniranje“.

Izvor: CBINSIGHTS