Oznaka: Zlatna vrata

Otkopana vrata Dioklecijanove palače

1857. godina Zlatna vrata bila su sjeverna vanjska vrata Dioklecijanove palače u Splitu, a njihov rimski naziv tada je bio Porta septemtrionalis. Sagrađena su u obliku četverokuta s...