Oznaka: suverenost

Prije 25 godina stupio na snagu Ugovor iz Maastrichta

Prije 25 godina na snagu je stupio Ugovor iz Maastrichta, kojim je dotadašnja Europska zajednica preimenovana u Europsku uniju i kojim su utvrđeni konvergencijski...