Oznaka: Petar Bočkaj

Bad blue Bo(čka)j

Čulo se buć, bać, Bočkaj,Pao je mrak na Zekićeve oči… A nije sigurno svanulo ni predsjedniku Ivanu Meštroviću kad je čuo da mu se sljedeći...