Oznaka: Mletačka Republika

Napoleonova vojska ušla u Dubrovnik

1806. godina Nakon sloma Mletačke Republike dalmatinski obalni pojas dolazi pod jurisdikciju Habsburške Monarhije. Požunskim mirom 1805. svu Dalmaciju i Boku kotorsku dobivaju Francuzi, a...

Duždevska vlast u europskoj kraljici mora

Najveća je gospodarska i pomorska sila srednjeg te dobrim dijelom i novog vijeka mnogo dugovala svojoj opstojnoj i dobro uređenoj vlasti. Mletački duždevi nisu...