Oznaka: Međunarodno pravo

Problematika Ugovora između RH i Svete Stolice: je li RH zakinuta...

Republika Hrvatska je sa Svetom Stolicom potpisala 4 različita međunarodna ugovora: O suradnji na području odgoja i kulture, O dušobrižništvu katoličkih vjernika pripadnika oružanih...