Oznaka: Komunistička vlada

Osnovana Mađarska Sovjetska Republika

1919. godina Mađarska Sovjetska Republika je bila kratkotrajna komunistička država na prostorima Mađarske poslije Prvog svjetskog rata. Trajala je samo od 21. ožujka do 6. kolovoza 1919. godine. Osnovana je pod utjecajem Oktobarske...