Oznaka: digitalizacija

Hrvatska kultura u digitalno doba

Programi digitalizacije su zadnjih godina jako popularni u Hrvatskoj. Dovoljno je samo reći kako se pokreće ili planira projekt digitalizacije i već vas javnost...

Pokušaj (promašaj) digitalnog poslovanja u Hrvatskoj

U veljači prošle godine Europski parlament i Vijeće Europske unije postigli su dogovor o programu „Digitalna Europa“ Europska unija ključ svog budućeg rasta vidi...