Oznaka: Carigrad

Osmansko carstvo

1453. godina Nakon dva mjeseca opsade osmanska vojska sultana Mehmeda II. Osvajača zauzela je Carigrad. Nakon više od 1000 godina kraj je Bizantskoga Carstva (u...

Prvi put osvojen Carigrad

1204. godina Križarska vojska tijekom Četrvtoga križarskog rata zauzela je Carigrad. Uspjeli su probiti do tada nikada probijene zidine koje su glasile kao najsnažnije na...