Oznaka: 360ball

360ball – Sport u krugu

360ball je novi sport koji koristi principe i svojstva kruga za definiranje igre s loptom. Igrači koriste rekete za zakucavanje lopte u udubljeni disk...