Mrtvo more nestaje

Mrtvo more, ekološka šteta, turizam