Colmar Francuska

Colmar Francuska, kuće i riječni kanal