kriza – manja slika

kriza, gospodarska kriza, SAD, Velika depresija