25._výročí_Sametové_revoluce_na_Václavském_náměstí_v_Praze

Jan_Pallach_Roger_Veringmeier
Výkaz_o_studiu_Jana_Palacha