Tadašnja Gvineja

gvineja, obala, Afrika

Kabinet prvog predsjednika nezavisne Republike Liberije