Kabinet prvog predsjednika nezavisne Republike Liberije

republika, Liberija, kabinet

Tadašnja Gvineja
Liberija – početci