Pariz

Nacionalni muzej u plamenu
Sirijska Palmira