Zlatna ribica

Bili Amerikanac, Englez i Crnogorac na pustom otoku. Odjednom Amerikanac upeca zlatnu ribicu. Ponudila ona njemu da mu ispuni tri želje, a da ju on pusti. Amerikanac prihvati i odmah kaže:

Hoću da me vratiš u Ameriku. – i stvarno, pojavi se Amerikanac kod kuće.
Hoće Englez da ga vrati u Englesku i ribica to uradi.

Pita ona Crnogorca koja je njegova želja, a on se zamisli i odjednom kaže:
Meni je dosadno, vrati mi onu dvojicu.