Ženskar

Najveći ženskar je moja žena. Okreće se za svakom djevojkom koju pogledam.