Žena izgubila glas

Muž:
– Doktore, doktore, ženu boli grlo i izgubila je glas. Šta da radim?
Doktor:
– Raduj se čoveče, raduj se!