Studentski posao

Student nikako da pronađe posao, te odluči da zaradi nešto novaca na alternativan način. Na vratima stana krupnim slovima napiše slijedeće:

  • NA KREVETU 100 EURA
  • NA KAUČU 50 EURA
  • NA PODU 25 EURA

Pročitala bakica oglas, ode kući, uzme 100 Eura i vrati se ispred mladićevog stana. Mladić zbunjeno uzima 100 Eura, i kaže joj:

-Dakle, želite u krevetu?

-Sinko, ne budi naivan, želim 4 puta na podu!