Spavanje na satu

Dere se učiteljica na Ivicu:
Ne možeš Ivice spavati na satu!
Ivica odgovara:
Pa ne mogu dok se vi derete.