Posao

Zašto Crnogorci dolaze u Hrvatsku?
Čitali su u novinama da nema posla.