Kapa i policajac

Izgubio policajac kapu. Nađe kapu mali dječak i pita policajca:
– Da li je ovo vaša kapa?
– Ne, ja sam svoju maloprije izgubio.