Dječji doplatak

Oprostite, navedite mi jedan razlog zbog kojeg moram plaćati TV pretplatu, a neposjedujem TV?

Posjedujete kompjutor.

Preko kompjutora ne mogu gledati TV kanale.

Da, ali je kompjutor instrument preko kojeg biste ih mogli gledati.

Dobro! Dajte mi onda tri dječja doplatka.

Ali, ovdje piše da nemate djecu.

Pa nemam, ali imam instrument da ih napravim.