Vinodolski zakonik

1288. godina

Jedan od najstarijih pravnih dokumenata pisanih na hrvatskome jeziku, Vinodolski zakonik, nastao je 6. siječnja 1288.

Zbog želje da se završe sukobi i urede odnosi između krčkih knezova i vinodolskog stanovništva, sastavljen je pravni spis u kojem su propisani zakoni kojih će se pridržavati i vlastela i seljaci.

U zakoniku je opširno razrađeno kazneno pravo sa sustavom kazni, feudalnih davanja, izgledom suda te međusobna prava i obveze seljaka i knezova.