Ustav SAD-a

1787. godina

U Philadelphiji je prihvaćen prvi Ustav SAD-a koji državu mijenja iz konfederacije u federaciju, a stupio je na snagu sljedeće godine kada su ga potvrdile sve članice.

Predsjednik ima izvšnu vlast,a zakonodavnu Kongres sastavljen od Senata i Predstavničkog doma. Vrh sudske vlasti predstavlja vrhovno savezno sudstvo.