UNICEF

1946. godina

U New Yorku je osnovana Zaklada Ujedinjenih naroda za pomoć djeci (UNICEF).

UNICEF je vodeća humanitarna i razvojna agencija koja se brine o djeci, njihovim pravima i potrebama u cijelom svijetu, nastojeći osigurati dobre životne prilike za svako dijete.

Već 70 godina radi na poboljšanju uvjeta života djece i njihovih obitelji. Organizacija se u cijelosti financira dragovoljnim prilozima vlada i fondacija, partnerstvima s poslovnim sektorom i sredstvima prikupljenim od građana.