Umro Sebastian Bach

1750. godina

U Leipzigu je umro njemački skladatelj Johann Sebastian Bach. Bio je skladatelj glazbe za orgulje (preludiji, fantazije, kantate,…), a kao dvorski kapelan skladao je i svjetovnu glazbu (suite, sonate, uvertire, koncerte).

Za života bio je više cijenjen kao organizator i majstor improvizacije dok su njegove skladbe smatrane preteškima te su zahtjevale znatnu glazbenu izobrazbu. Općenito ga se smatra jednim od najvećih skladatelja svih vremena.