Umro Ruđer Josip Bošković

1787. godina

Hrvatski matematičar, fizičar, geodet, astronom, filozof i isusovac Ruđer Josip Bošković, rođen je u Dubrovniku 1711. godine, a umro 13. veljače 1787. u Milanu. Već od petnaeste godine piše znanstvene rasprave iz matematike, fizike i astronomije.

Bošković se bavio rješavanjem mnogih matematičkih problema, prvi izvodi četiri osnovne diferencijalne formule sferne trigonometrije, kao i oskulatorni krug. Predlaže geometriju s tri i više prostornih i jednom vremenskom veličinom, koja se i danas koristi.

Bavio se astronomijom i objavio pet knjiga u kojima izlaže svoju teoriju o aberaciji svjetlosti – kao i Einstein, brzinu svjetlosti smatra konstantnom. Prvi određuje visinu troposfere, Sunčevu rotaciju i njegov promjer, izvodi jednadžbu za kretanje kometa, razrađuje teoriju atoma, a u optici je poznat po instrumentima kao što je prizma s promjenljivim kutom i kružni mikrometar. Bošković se, iako je bio svećenik, zauzimao za Kopernikov sustav.