Umro Nikola Tesla

1943. godina

U New Yorku umro je izumitelj Nikola Tesla. Rođen u Lici, ali je gotovo cijeli život radio u SAD-u, gdje je i ostvario sve izume. Gimnaziju je pohađao u Gospiću, potom u Rakovcu kraj Karlovca, gdje je maturirao. Na Visoku tehničku školu u Grazu upisao se 1875. Godine 1881. radio je u Središnjem telegrafskom uredu u Budimpešti, a potom u Telefonskoj centrali, u kojoj je napravio niz tehničkih poboljšanja. U jesen 1882. zaposlio se Parizu u Edisonovoj telefonskoj podružnici.

Isprva radi u SAD-u kod T. A. Edisona, a zatim radi sam i istražuje u svom laboratoriju.

Na slapovima Nijagare prvi put je isprobao višefazni električni sustav, razvijao je transformator za visoke napone, a sveukupno prijavio je oko 700 patenata.