Ujedinjeni narodi

1945. godina

Na današnji dan, u San Franciscu, 50 država (među njima i Jugoslavija), potpisalo je Osnivačku povelju ujedinjenih naroda.

Nakon završetka Drugog svjetskog rata osnovno pitanje budućeg razvoja svijeta bilo je kako očuvati svjetski mir i sigurnost, poboljšati međunarodnu suradnju i prijateljske odnose među narodima. UN je osnovan nakon Drugog svjetskog rata od pobjedničkih sila u nadi da će spriječiti buduće sukobe i ratove među narodima.

Povelja je stupila na snagu 24. listopada, a tog se datuma obilježava Dan UN-a.