Osnovana “Ujedinjena istočnoindijska kompanija”

1602. godina

Na današnji dan 1602. godine osnovana je Ujedinjena istočnoindijska kompanija (Vereenigde Oostindische Compagnie ili skraćeno VOC). Kao odgovor na stvaranje Časne istočnoindijske kompanije (Honorable East India Company ili skraćeno EIC) od strane engleske krune, najveća trgovačka društva u Nizozemskoj morala su se udružiti i zajedno surađivati. Sjedište kompanije bilo je u Amsterdamu i Middelburgu.

Do 1670. godine VOC postaje najbogatija kompanije u povijesti do tada. Uspostavljene su razne trgovačke rute i postaje. To je bila jedina europska kompanija koja je imala pravo na trgovinu u Kini i Japanu.

Prvi su uveli dionice u svoje poslovanje i tako su, pored svoje zarade trgovinom, privlačili novi kapital. Investitore su privlačili dividendom koju su lakoćom isplaćivali zahvaljujući unosnim poslovanjem s dalekim istokom.

Osim sukoba sa engleski susjedima, VOC je toliko ojačala da je započela sukobe i s azijskom velesilom Kinom pod dinastijom Ming. Sukobi koji su se odvijali 1623. i 1633. bili su neuspješni, isto kao i sukob protiv vijetnamskih država 1643. godine.

Kompanija je u jednom trenutku imala 150 trgovačkih brodova, 40 ratnih, privatnu vojsku od 10.000 ljudi, 50.000 zaposlenika i isplaćivala je dividendu od 40%. Početkom 18. stoljeća te brojke su još znatno porasle.

Četvrti nizozemsko-engleski rat koji je trajao od 1870.-1874. godine završio je katastrofalno za VOC i naznačio potpuni kolaps kompanije koja je na kraju bila i zadužena. Kao takva je bila nacionalizirana od strane Nizozemske države.

VOC je imala polu-državne ovlasti i nadjačala državu pod čijim je suverenitetom bila. Od 1602. do 1796. godine plovilo je 4.785 brodova i radilo oko milijun ljudi. Kompanija je uvezla 2,5 milijuna tona azijske robe.