Tiskana je prva hrvatska knjiga “Misal”

1483. godina

Najstarija i prva poznata hrvatska knjiga, Misal po zakonu rimskoga dvora, tiskana je 22. veljače 1483., tridesetak godina poslije Gutenbergova otkrića tiskarskog stroja. Tko su stvaraoci prve tiskane knjige u nas do danas nije poznato, kao ni mjesto tiskanja. Pouzdano se samo zna da su Misal za tisak priredili, korigirali i rezali slova samo naši ljudi, jer su u to vrijeme glagoljicu znali samo Hrvati. Sačuvano je samo deset primjeraka knjige, različita stupnja očuvanosti.

Jezik na kojem je Misal tiskan zapravo je crkvenoslavenski jezik hrvatske redakcije, odnosno jezik kojim su se tada Hrvati služili u liturgiji, a naslijedili su ga od braće Ćirila i Metoda.

Misal nije samo bio hrvatski prvotisak u punom smislu riječi, nego je bio i prva tiskana knjiga u južnoslavenskim područjima, te je bio i najstarija knjiga tiskana glagoljicom, a kao takav je označavao prekretnicu u kulturi Hrvata i Slavena uopće.

Treba uz to istaknuti da su Hrvati bili jedini narod u Katoličkoj Crkvi koji su imali povlasticu u liturgiji se služiti hrvatskim jezikom i glagoljskim pismom, odnosno svuda drugdje je bio obvezan latinski jezik, i to sve do Drugog vatikanskog sabora (1962.-1965.)