Tiskan Senjski glagoljski misal

1494. godina

Nakon Brevijara, koji je tiskan u Veneciji, u Senju je 7. kolovoza 1494. godine tiskan Misal, knjiga u kojoj su skupljeni svi tekstovi što se upotrebljavaju za vrijeme mise tijekom cijele liturgijske godine. Misal je tiskan u vrijeme kada je kraljevao ugarski i hrvatski kralj Vladislav. Tiskara u Senju započela je svoj rad upravo tiskanjem Misala.

Knjiga je tiskana na 216 stranica i sadržava kalendar, čin i red mise, obredne tekstove, zajedničke svetačke mise,…

Sačuvana su svega tri primjerka Misala tiskana na papiru, a najočuvaniji primjerak nalazi se u Budimpešti.