Sueski kanal

1888. godina

U Carigradu velike europske države sklapaju sporazm kojim je Sueski kanal proglašen međunarodnim plovnim putem, a time završavaju i višegodišnji sporovi između Francuske i Velike Britanije.