Sklopljena Hrvatsko-ugarska nagodba

1868. godina

Na današnji dan sklopljena je Hrvatsko-ugarska nagodba, sporazum kojim je uređen položaj Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije te Kraljevine Ugarske unutar Austro-Ugarske Monarhije. Dalmacija i hrvatski dio Istre sa slovenskim zemljama ušle su u austrijski dio mornarhije, dok je Banska Hrvatska s Vojvodinom pripala ugarskom dijelu.
Uređen je ustroj središnje vlasti u Hrvatskoj, a na temelju nagodbe Ugarski i Hrvatski sabor donijeli su odgovarajuće zakone. Hrvatska je bila samostalna u području zakonodavstva, uprave, bogoštovlja, nastave i pravosuđa, a ostali poslovi bili su zajednički. Glavni problem vezan uz nagodbu bila je činjenica da Hrvatska nije dobila samostalnost u području financija, a posebno pitanje pripadnosti Rijeke riješeno je donošenjem privremenog rješenja u korist Mađarima.