Sazvan sabor Nezavisne Države Hrvatske

1942. godina

Nakon 1918. godine, Hrvatski je sabor prvi put ponovo sazvan 23. veljače 1942. Tijekom te godine Sabor se sastao triput, a sazvao ga je Ante Pavelić, koji je autokratski vladao tadašnjom Nezavisnom Državom Hrvatskom.

U radu tadašnjeg Sabora sudjelovalo je 150 od 207 pozvanih zastupnika, a trebao je biti samo pozornica za proglašavanje politike NDH, bez stvarne vlasti, koju je u cijelosti obnašao Ante Pavelić. Rad Sabora u razdoblju NDH ugasio se iste godine koje je i sazvan.

Za drugoga svjetskog rata na području Hrvatske pod kontrolom antifašističkog pokreta Zemaljsko antifašističko vijeće obavljalo je vrhovnu zakonodavnu i izvršnu vlast, a u svibnju 1945.

ZAVNOH se sastaje na svome četvrtom zasjedanju u sabornici na Markovu trgu, na kojem je donesen zakon o promjeni naziva u Narodni sabor Hrvatske kako bi se istaknuo povijesni kontinuitet hrvatskoga zakonodavnog tijela kao predstavnika hrvatskoga državnog suvereniteta.