Sastanak Regan-Gorbačov

1985. godina

U Ženevi su se prvi put sastali američki predsjednik Ronald Regan i sovjetski partijski vođa Mihail Gorbačov.

Taj prvi dvodnevni sastanak označio je plodnije suradnje među velesilama.