SAD je od Francuske otkupio Louisianu

1803. godina

SAD je od Francuske otkupio Louisianu (više od dva milijuna četvornih kilometara) za 60 milijuna franaka. Prostrana područja otvorena su za nove naseljenike (svako područje s više od 60 000 stanovnika može postati nova država SAD-a). Danas se na tom teritoriju nalazi čak 15 američkih saveznih država.

Zanimljivo je da je za to širenje SAD-a uvelike zaslužan Napoleon Bonaparte, koji je samo nekoliko godina prije pribavio to zemljište od Španjolske pritisnuvši je da mu ga ustupi. Vrlo vjerojatno je riječ o najvećoj zemljišnoj transakciji u čitavoj svjetskoj povijesti, jer je prodaja obuhvaćala teritorij veći od mnogih povijesnih carstava (npr. čitavo Napoleonovo carstvo u Europi, zajedno s podložnim državama, bilo je manje od tog zemljišta).

Na taj način, tadašnji predsjednik Thomas Jefferson, na relativno lagani način udvostručio je teritorij svoje mlade države.

Ugovor je datiran s 30. travnja, a potpisan 2. svibnja 1803. godine. U listopadu Senat je ratificirao kupnju, a u prosincu 1803. Francuska je prenijela ovlasti nad regijom na SAD.