Rođen Mato Lovrak

1899. godina

Hrvatski dječji pisac Mato Lovrak rođen je u Velikom Grđevcu pokraj Bjelovara 8. ožujka 1899., a umro je 1974. u Zagrebu. Radio je kao učitelj u Kutini, Klokočevcu, Velikom Grđevcu i Velikim Zdencima, a od 1934. godine do mirovine 1954. godine, u Zagrebu.

Pisao je i pripovijetke, ali je posebnu popularnost stekao romanima tematski vezanim uz djetinjstvo. Njegovi romani su okarakterizirani kao kratki, sažeta izraza, ispripovijedani jednostavno, ali gdjekad vrlo uspješno poniru u psihologiju djetinjstva.

Nerijetko se u njegovim djelima zrcali i vrijeme u kojem su nastala, s blagom kritikom svijeta odraslih. Zamjeriti se može katkad prenaglašena pedagoška tendencija, socijalno angažiranje i inzistiranje na sretnim završetcima.

Napisao je tridesetak knjiga, a nekoliko je desetljeća zabavljao i odgajao mlade čitatelje izrazom koji svjedoči o vremenu. Odlikuje se maštovitošću i humorom. Godine 1933. objavio je dva svoja najbolja romana: Vlak u snijegu i Družba Pere Kvržice.